Logo Institut Baix Camp
       facebook  Instagram  TikTokpetita     descarga 1 lloro20px
       coeducat Logo sieirobotica assesorament 60px

Secretaria: Tràmits -> ALTRES TRÀMITS

Secretaria -> Altres tràmits

ALTRES TRÀMITS

 • Sol·licitar la BAIXA d’estudis
 • Sol·licitar la BAIXA de crèdits o unitats formatives d'un Cicle
 • Títols
 • Certificats Acadèmics
 • Certificat Català

Sol·licitar la BAIXA d’estudis

Pels estudis postobligatorisla baixa es pot presentar fins al 30 d'abril.

 • Si l’alumne es MAJOR d’edat:

L’alumne/a ha d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa i presentar-lo a la Secretaria del centre.

 • Si l’alumne es MENOR d’edat:

Els pares o tutors han d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa, amb les dades del alumne/a i presentar-lo a la Secretaria del centre.

Anar a formularis de sol·licitud.


Sol·licitar la BAIXA de crèdits o UFs d’un cicle

L’alumne/a ha d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa  i presentar-lo a la Secretaria del centre.

 


TÍTOLS

Sol·licitud de títols no universitaris:

 • Corresponents a la Llei General d’Educació de 1970 i a sistemes educatius anteriors (estudis FP extingits):
  • Dirigir-se a secretaria presencialment (amb cita prèvia trucant al 977310953) o bé escriure un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • D’ensenyaments post obligatoris LOGSE/LOE:
 1. Emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria del centre.
 2. En cas de família nombrosa o monoparental, portar original del títol (carnet) i una fotocòpia, a la secretaria del centre on els donarem l’imprès per fer el pagament al banc.

Lliurament:

 • Si l’interessat ho pot recollir personalment:
  • presentació amb el seu DNI i el RESGUARD original.
 • Si l’interessat NO pot recollir-lo personalment i envia una altra persona, aquesta ha de portar:
  • Autorització per escrit, signada per l’interessat
  • Fotocòpia del DNI de l’interessat
  • DNI de la persona autoritzada

Duplicats:

Es pot demanar quan:

 • Hi ha errades a un títol lliurat
 • El títol lliurat s’ha perdut

Procediment:

 • Emplenar la Sol·licitud de Duplicat de títol i portar-la a la Secretaria del centre.
 • Si es per esmena de dades, aportar també còpia de la documentació que ho avali

Formularis:

 • Sol·licitud de títol
 • Sol·licitud Duplicat de títol
 • Imprès d’autorització

CERTIFICATS ACADÈMICS

Sol·licitud

 • Presencial:
 1. Emplenar i signar la sol·licitud.
 2. Portar la sol·licitud a la Secretaria del Centre.
 • A distància:
 1. Emplenar el formulari en línia  la sol·licitud.
 2. Adjuntar DNI/NIE o Passaport en vigor per identificar-se.
 3. El certificat es lliurarà a la secretaria del centre partir del 3r dia.

Lliurament

 • Si l'interessat pot recollir-lo personalment, ha de presentar-se a la Secretaria amb el seu DNI.
 • Si l'interessat NO pot recollir-lo personalment i envia una altra persona, aquesta ha de portar:
 • Autorització per escrit, signada per l'interessat (imprès d'autorització).
 • Fotocòpia del DNI de l'interessat.
 • DNI de la persona autoritzada.
Formularis
 • Sol·licitud de Certificat 
 • Imprès d’autorització

CERTIFICAT CATALÀ

L’interessat ha d’emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria del Centre amb la següent documentació per comprovar el compliment dels requisits:

Nivell B

Si tens…

Cal haver estudiat

Documents que cal presentar

Títol graduat escolar (EGB) Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979

Original de :

DNI, Llibre d'EGB i

títol de graduat escolar

 
 Títol FP1 Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original de :

DNI, Llibre d'EGB,

qualificacions d’FP1 i

Títol d’FP1

 

 

Nivell C

Si tens…

Cal haver estudiat

Documents que cal presentar

Títol BUP Haver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Original de :

DNI, Llibre d'EGB,

Llibre de BUP i títol de BUP

 
Títol FP2 Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya I s’hagi cursat de manera oficial la material de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979

Original de :

DNI, Llibre d'EGB,

qualificacions d’FP1 i FP2

i Títol d’FP2

Títol BATXILLERAT

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original de:

DNI, Llibre d'ESO,

Llibre de Batxillerat i

Títol de batxillerat

   Títol ESO

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i tota l'ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008.

Original de :

DNI

Llibre d'ESO

i Títol d’ESO

 

Més informació: Consorci per a la Normalització Lingüística.


Tornar a Secretaria