Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita     lloro20px
       coeducat el club del sieirobotica assesorament 60px

GRAU SUPERIOR - PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 22-23

Accés a PREINSCRIPCIÓ OFICIAL A GRAU SUPERIOR

DOCUMENTACIÓ I MÉS INFORMACIÓ     🙋 PREGUNTES FREQÜENTS

​Fases de la preinscripció​

Dates

Publicació de l'oferta inicial

24 maig

Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic)

Del 25 al 31 de maig

Presentació de documentació

1 de juny

Publicació de les llistes amb el barem provisional

23 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional 

(enllaç a instruccions i model de reclamació)

Del 23 al 29 de juny

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

5 de juliol

Sorteig del número de desempat

5 juliol

Publicació de llistes ordenades definitives

7 de juliol

Publicació oferta final

15 de juliol

Publicació de les

15 de juliol

MATRÍCULA. Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària)

Del 18 al 22 de juliol

GESTIÓ LLISTA ESPERA

Publicació de places vacants resultants després de la matrícula per estudis

25 de juliol

GESTIÓ LLISTA ESPERA

Acte públic únic assignació de vacants

26 de juliol

(es concretarà horari el dia anterior)

Publicació de centres i cicles amb places vacants​ (2a fase d'admissió) 13 de setembre
Ampliació de sol·licituds de participants en la preinscripció (2a fase d'admissió) Del 14 al 16 de setembre

Publicació de la llista d'admesos (2a fase d'admissió)

PREINSCRITS AL CENTRE

ASSIGNATS AL CENTRE

21 de setembre

Període de matrícula (2a fase d'admissió)

Les persones admeses rebran un correu amb instruccions per fer la matrícula al correu que van posar a la preinscripció)

Del 21 al 23 de setembre

VACANTS DE CICLES FORMATIUS

Formulari de petició de vacants

(s'activarà divendres 23 de setembre a les 9 del matí)

GRAU SUPERIOR

* Podreu emplenar el formulari tantes vegades com estudis es vulgui sol·licitar, però es prioritzaran les primeres opcions.

* Si es produeixen vacants s'escriurà un correu electrònic en ordre d'entrada al formulari. Si no contesteu el correu en 48 hores s'enten que no voleu la plaça.

*Heu de tenir preparat el certificat de la titulació que acrediten que podeu fer els estudis que sol·liciteu ja que s'haurà de pujar obligatòriament al formulari