facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px blogIBC80px COLORb      coeducat assesorament 60px

FP dual

OFICINA VPT

dual50Formació Professional dual, vol dir que a 2n curs l'alumnat fa, aproximadament, unes 1.000 hores de pràctiques remunerades amb la Seguretat Social bonificada al 100%. L’altra opció són les pràctiques normals no remunerades (317 o 350 hores depenent del cicle.

Com es fa el procés de selecció de l'alumnat?

 • L’empresa interessada, prèvia signatura d'un conveni amb el centre educatiu, envia el perfil del lloc de treball al centre.
 • En funció d’aquest perfil i dels requeriments del centre per fer formació dual (bon expedient acadèmic i bona actitud personal), s’envien els currículums corresponents.
 • L'empresa entrevista l'alumnat interessat i, amb assessorament del responsable de dual de la família professional, decideix quin és el candidat/a idoni/a.

Quin cost té la formació dual per l’empresa)?

 • Les primeres 80 hores són de pràctiques no remunerades i es considera període d'adaptació.
 • La resta d’hores, la part proporcional de l’IPREM: 537'84€ per 8h/dia.

Quin és l'horari de l'alumnat en dual?

Matins de dilluns a divendres, a 4 o 5 hores al dia en períodes lectius i fins a 8 hores al dia en períodes no lectius, però també es poden fer pràctiques de dual els caps de setmana sempre i quan no es superin les 40 hores setmanals entre empresa i centre.

Quins cicles hi ha al centre i en quina modalitat es fan?

 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes (grau mitjà no dual)
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web (grau superior dual)
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (grau superior dual)
 • (NOU) Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat (grau superior dual)
 • Activitats Comercials (grau mitjà dual)
 • (NOU) Màrqueting i Publicitat (grau superior dual)
 • Gestió Administrativa (grau mitjà no dual)
 • Gestió Administrativa àmbit jurídic (grau mitjà no dual)
 • Administració i Finances (grau superior dual)
 • Assistència a la Direcció (grau superior dual)
 • Cures Auxiliars d'Infermeria (grau mitjà no dual)  
 • Farmàcia i Parafarmàcia (grau mitjà dual)
 • Higiene Bucodental (grau superior dual)

Més informació: aquí.