Preinscripció i matrícula

Secretaria: Tràmits PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

on .

Secretaria: Tràmits

ESO (+Informació) 

Calendari preinscripció ESO

 Fases Dates
 Presentació de sol·licituds del 23 de març al 4 d'abril
 Publicació de llistes amb el barem provisional        24 d'abril
 Presentació de reclamacions  del 25 al 27 d'abril
 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop  resoltes les  reclamacions  3 de maig
 Publicació de llistes ordenades definitives  8 de maig
 Publicació oferta definitiva  30 de maig

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

 

 


PROVES D’ACCÉS 2017 

a CF Grau Mitjà:

Presentació de la documentació a la CA Del 18 fins al 24 d'abril

                                                                                   
 
PREINSCRIPCIÓ CICLES I BAT 2017/2018
 
  • Grau Mitjà       Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017  Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

 

  • Grau Superior Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017  Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya. 

Normativa Batxillerat

  • Batxillerat  

    Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017 (es pot presentar la documentació fins al 26 de maig de 2017)

    Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Més informació: (Departament d’Ensenyament)

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ DPT. ENSENYAMENT

General: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/

Preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/?mostraFulls=true&tema=742f490a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&subtema=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  • Institut Obert de Catalunya (IOC): La matrícula es fa de manera telemàtica i només el lliurament de la documentació es pot fer de manera presencial al Centre dins dels períodes d’inscripció. Més informació: www.ioc.xtec.cat

(Codi del centre: 43002594)


Calendari

Sol∙licituds


 Tornar a Secretaria -> Tràmits