blogIBC80px COLORb        

Convalidacions

Secretaria: Tràmits de CONVALIDACIONS

Secretaria: Tràmits ->

 

CONVALIDACIONS

BATXILLERAT

Qui ho pot demanar?

  • Alumnat que ha superat un cicle formatiu de grau mitjà: sol·licitud d'exempció
  • Alumnat que cursa estudis de música i/o dansa o alumnat amb dedicació significativa a l’esport (més informació)

Quan?

Un cop formalitzada la matrícula.

Com?

Adreçar-se a la Secretaria del centre per presentar la sol·licitud d’exempció corresponent juntament amb la documentació justificativa.

 

CICLES FORMATIUS

  • Grau Mitjà:

Qui ho pot demanar?

Alumnat que ja ha superat un altre cicle formatiu de grau mitjà o superior, Qualifica’t, Acredita’t o d’altres.

Quan?

Preferentment al moment de formalitzar la matrícula o abans del 30 d'octubre.

Com?

Adreçar-se a la Secretaria del centre per presentar la sol·licitud de convalidació juntament amb la documentació justificativa.

  • Grau Superior:

Qui ho pot demanar?

Alumnat que ja ha superat un altre cicle formatiu de grau superior, estudis universitaris o d’altres.

Quan?

Preferentment al moment de formalitzar la matrícula o abans del 30 d'octubre.

Com?

Adreçar-se a la Secretaria del centre per presentar la sol·licitud de convalidació juntament amb la documentació justificativa.

 

 

ESO

Petició de convalidació de matèries d’ESO

Un cop formalitzada la matrícula, l’alumnat d’ESO que es trobi cursant simultàniament estudis de música i/o dansa, pot sol·licitar l’exempció d’algunes de les matèries que cursa.


 

FORMULARISAnar a formularis per emplenar 

 


Tornar a Secretaria -> Tràmits