TALLERS POEFA

LES SETMANDES DELS TALLERS

El curs passat, el Departament d’Educació va convocar un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria. Es tracta d’un projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) en centres educatius públics de Catalunya. El nostre projecte, aprovat el curs passat, porta com a títol: FEM CIUTADANS LLIURES: Aprendre per conviure en un mon competencial.

El nostre centre va estar seleccionat per efectuar activitats amb els diners de la subvenció, que provenen de la Unió Europea i del Ministerio de Educación, i aquest primer trimestre del curs 2020-21, els grups de diversitat estan duent a terme tot un seguit de tallers que de ben segur ajudaran i motivaran el nostre alumnat per aconseguir bons resultats educatius i una integració social completa. Això s'aconsegueix mitjançant l'educació i la formació amb la mirada en el seu futur i en la inclusió d'aquests alumnes al món laboral. Per la qual cosa els hem de fer competents per a una societat moderna i que no quedin exclosos del mercat de treball. No n'hi ha prou en la prevenció de l'abandonament (qüestió que tenim bastant controlada amb un ensenyament molt personalitzat i dotant-los d'un ambient protector), sinó que apostem per anar més enllà i buscar l'èxit educatiu a través d'activitats motivadores i significatives que consolidin els seus aprenentatges competencials en l'àmbit lingüístic, social, matemàtic, científico-tecnològic, digital i personal, amb la finalitat de fer ciutadans lliures en una societat europea moderna del S.XXI.

El tallers que s’han programat i que s’estan fent són els següents: (fotografies)

MODALITAT A: REFORÇ EDUCATIU EXTERN

- Tallers de cuina en anglès: Per millorar l’expressió oral en llengua anglesa i aprendre a moure's en una situació de comunicació en aquesta llengua.

MODALITAT B: EXTENSIÓ EDUCATIVA AMB UN COMPONENT LÚDIC

- Teràpia assistida amb gossos per treballar aspectes emocionals: Autoregular-se emocionalment, i adquirir autoestima i empatia amb animals.

- Batucada: Adquirir valors, sentit de la responsabilitat i autonomia personal a través del lleure.

 - Una de postres: Dinars exprés en tornar de l’institut: Aprendre autonomia, capacitat de decisió i esperit de col·laboració mitjançant la cuina.


MODALITAT C: ORIENTACIÓ

 - Scientific Emotional Art: Orientació i millora de les habilitats psicosocials emocionals a través de les arts escèniques.

MODALITAT E: CREACIÓ D’ACTIVITATS I MATERIAL EDUCATIU DE REFORÇ

- Narrativa digital: Descoberta de noves narratives digitals com són la creació de models 3D, la realitat augmentada o la creació de relats audiovisuals mitjançant les eines tecnològiques que tenim al nostre abast (mòbil, tauleta, càmera de fotografiar, ordinador...).