Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px
       coeducat robotica assesorament 60px

TALLERS POEFA

LES SETMANDES DELS TALLERS

El curs passat, el Departament d’Educació va convocar un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria. Es tracta d’un projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) en centres educatius públics de Catalunya. El nostre projecte, aprovat el curs passat, porta com a títol: FEM CIUTADANS LLIURES: Aprendre per conviure en un mon competencial.

El nostre centre va estar seleccionat per efectuar activitats amb els diners de la subvenció, que provenen de la Unió Europea i del Ministerio de Educación, i aquest primer trimestre del curs 2020-21, els grups de diversitat estan duent a terme tot un seguit de tallers que de ben segur ajudaran i motivaran el nostre alumnat per aconseguir bons resultats educatius i una integració social completa. Això s'aconsegueix mitjançant l'educació i la formació amb la mirada en el seu futur i en la inclusió d'aquests alumnes al món laboral. Per la qual cosa els hem de fer competents per a una societat moderna i que no quedin exclosos del mercat de treball. No n'hi ha prou en la prevenció de l'abandonament (qüestió que tenim bastant controlada amb un ensenyament molt personalitzat i dotant-los d'un ambient protector), sinó que apostem per anar més enllà i buscar l'èxit educatiu a través d'activitats motivadores i significatives que consolidin els seus aprenentatges competencials en l'àmbit lingüístic, social, matemàtic, científico-tecnològic, digital i personal, amb la finalitat de fer ciutadans lliures en una societat europea moderna del S.XXI.

El tallers que s’han programat i que s’estan fent són els següents: (fotografies)

MODALITAT A: REFORÇ EDUCATIU EXTERN

- Tallers de cuina en anglès: Per millorar l’expressió oral en llengua anglesa i aprendre a moure's en una situació de comunicació en aquesta llengua.

MODALITAT B: EXTENSIÓ EDUCATIVA AMB UN COMPONENT LÚDIC

- Teràpia assistida amb gossos per treballar aspectes emocionals: Autoregular-se emocionalment, i adquirir autoestima i empatia amb animals.

- Batucada: Adquirir valors, sentit de la responsabilitat i autonomia personal a través del lleure.

 - Una de postres: Dinars exprés en tornar de l’institut: Aprendre autonomia, capacitat de decisió i esperit de col·laboració mitjançant la cuina.


MODALITAT C: ORIENTACIÓ

 - Scientific Emotional Art: Orientació i millora de les habilitats psicosocials emocionals a través de les arts escèniques.

MODALITAT E: CREACIÓ D’ACTIVITATS I MATERIAL EDUCATIU DE REFORÇ

- Narrativa digital: Descoberta de noves narratives digitals com són la creació de models 3D, la realitat augmentada o la creació de relats audiovisuals mitjançant les eines tecnològiques que tenim al nostre abast (mòbil, tauleta, càmera de fotografiar, ordinador...).