Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px
       coeducat robotica assesorament 60px
 
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
  

PROJECTE TRANSFERINN

 

Introducció

L’àrea transfronterera Espanya-França-Andorra, és considerada al Regional Innovation Scoreboard del Programa Operatiu de la UE, un àrea de regions “seguidores” en matèria d’innovació, en contraposició a altres regions més avançades anomenades “líders”.

TransferINN és un projecte que es desenvolupa en el marc del programa INTERREG-POCTEFA, amb una durada de 3 anys, i que respon al repte de potenciar la innovació en l’àrea transfronterera per facilitar l’acostament de les seves regions a les més avançades de la unió Europea. Per això cal realitzar un major aprofitament dels resultats de l’R+D+i (explotació comercial) i afavorir la creació de les xarxes entre empreses, universitats, centres tecnològics, centres de formació professional i altres agents d’innovació del territori.

 

Objectiu

L’objectiu del projecte, és generar un ecosistema d’innovació a la zona transfronterera que permeti la transferència de coneixement disponible en universitats, centres tecnològics, centres de formació professional, laboratoris , etcètera, cap a les empreses i emprenedors. Es tracta de treballar amb aquelles empreses que, encara que realitzin activitats d’R+D+i, no la duen a terme de manera sistemàtica ni disposen d’estratègies d’innovació. Aquestes empreses, requereixen de recolzament extern que els permeti impulsar dinàmiques d’innovació i establir relacions amb els agents d’innovació que permetin millorar la seva competitivitat. Es pretén que aquestes empreses puguin generar de manera continuada, projectes d’innovació, per tal de millorar la seva competitivitat, resultats i la seva capacitat per mantenir i crear llocs de treball.

El desenvolupament d’aquest projecte transfronterer, permetrà establir relacions entre empreses i agents d’innovació del territori, de manera que es puguin desenvolupar projectes col·laboratius i aprofitar el coneixement generat en les diferents àrees geogràfiques i sectorials.

 

Activitats

Per aconseguir l’objectiu marcat el projecte TransferINN desenvoluparà unes dinàmiques d’innovació sistemàtica a les empreses, utilitzant la figura dels agents d’innovació i internacionalització (GII’s). Aquestes persones, hauran estat formades per treballar directament amb les empreses definint una estratègia d’innovació i establint dinàmiques d’innovació sistemàtiques que permetin la identificació de potencials projectes, l’establiment de relacions per al seu desenvolupament i implantació, la incorporació de nous coneixements, el desenvolupament de projectes d’R+D+i, etcètera.

Per altra banda, es crearan unes xarxes d’impuls de la innovació (nodes transfronterers d’innovació i transferència de coneixement) que permetin la generació de vincles i relacions comercials entre les empreses i els agents d’innovació de l’àrea dels participants en el projecte. Aquestes xarxes, hauran de permetre transferir els resultats de la recerca a les empreses, per facilitar la seva explotació comercial. D’aquesta manera, es facilita que les empreses incorporin el coneixement existent en les seves estratègies d’innovació i en els seus projectes d¡R+D+i. A més, s’impulsa l’establiment d’acords de col·laboració estable entre empreses i agents d’innovació. Les empreses, disposaran d’un major coneixement de l’oferta de serveis dels agents d’innovació per incorporar eines que contribueixin a la millora de la seva competitivitat.

 

Creació de llocs de treball

A més dels llocs de treball que es puguin crear derivats de la implantació de nous projectes, els agents d’innovació i internacionalització que s’hagin format, podran ser contractats per les entitats participants en el projecte, i, si s’escau, per les empreses que ho considerin oportú, a més de poder realitzar aquesta activitat per compte propi al finalitzar el projecte.

 

Socis del projecte

Prenen part en el projecte entitats d’ambdós costats dels Pirineus:

  • Aquitània: - École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées INSUP
  • Catalunya: - Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Languedoc-Roussillon: - Université de Perpignan Via Domitia
  • Midi-Pyrénée: - Ariege Expansion
  • País Basco: - Azaro Fundazioa - Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

 

 

Calendari

 


 

COST

El cost per les empreses que es comprometin en el projecte serà de 0 €.
Únicament caldrà que presentin una declaració de
MINIMIS.

Les empreses que prenen part en el projecte, no tindran cap despesa ja que aquestes estan cobertes pel projecte. A canvi, però, hauran de fer una Declaració de
MINIMIS, una gestió en la que l’empresa declara no haver rebut ajuts per un valor superior al que marca la legislació durant els darrers 3 anys fiscals.


Aspectes a tenir en compte per les empreses:

1. Sempre que es facin comunicacions (inclou xarxes socials), cal seguir la “GUIA DE COMUNICACIÓN”. que especifica com fer-ho

2. Omplir la documentació corresponent.

a. Document d'adhesió.

b. Entrevistes de reunions de seguiment.

c. Declaració de MINIMIS.