Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita     lloro20px
       coeducat el club del sieirobotica assesorament 60px

InnovaFP

InnovaIBC

InnovaFP

Servei d'innovació i transferència del coneixement

Què és?

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació professional del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d'empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d'innovació i transferència de coneixement.

Què pot aportar el servei d'Innova FP?

Els centres de formació professional oferim un servei d’innovació i desenvolupament (i+D) per millorar els serveis, productes o processos de les empreses i particulars.

Aquest servei permet desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós, realitzats per alumnes.

Es poden avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de nou talent, que permetrà un augment de la competitivitat de les empreses que participen en aquest servei.

Finalitat

Promoure el paper dels centres educatius de formació professional en matèria d'innovació i transferència de coneixement, contribuint a la millora de la competitivitat, especialment per a les micro i petites empreses.

Promoure vincles de cooperació entre els centres educatius, les empreses, les entitats i particulars.

Objectius

Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin l’ocupabilitat.

Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses, entitats i particulars.

Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius i entre aquests i les empreses, entitats i particulars, i l'eliminació dels obstacles que les limitin o restringeixin.

Tipus de projectes

Projectes que l’empresa proposa per ser desenvolupats en hores de classe, amb reconeixement per a les millors solucions aportades. Normalment es tracta de la generació d’idees per a un producte, procés o servei determinat. 

Projectes amb organitzacions o empreses en els quals professors i alumnes desenvolupen un projecte que sigui d’utilitat per a l’organització i pel qual el centre rep una compensació econòmica. Aquests projectes van més enllà de la generació d’idees. Dins d’aquests tipus de projectes, s’inclouen:

Petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que l’organització tingui pensats de fa temps però que, el dia a dia, no li ha permès tirar endavant .

Projectes que s’identifiquen en una visita a l’organització i que resulten d’interès, tant per al centre formatiu com per a l’organització.

Projectes realitzats
 • 1. Codis QR: es van fer els codis QR de llars d’infants municipals de Reus amb tota  mena d’informació sobre cada llar (horaris, serveis, etc.).

 • 2. Easy2bwise: es va fer la web d’una empresa de formació.

 • 3. Ganzell edicions: es va fer la botiga virtual d’aquesta entitat/associació.

 • 4. Fem aparadors: es va fer l’aparador de diferents comerços de Reus.

 • 5. Hoste-essa: organització i assistència de diferents esdeveniments dins i fora del centre.

 • 6. SOM INN PORT: es van buscar solucions a diferents problemes plantejats pel Port de Tarragona.

 • 7. SOMRIURES SANS: es van fer, durant una setmana, estudis gratuïts de la dentadura d’infants entre 6 i 12 anys. Es van donar consells per tal d’evitar la càries, per exemple, com raspallar-se. El cicle de farmàcia va fer l’aparador de la
  farmàcia on es va fer l’estudi amb diferents dentífrics, raspalls, etc.

 • 8. CAMP OBERT RÀDIO: Un espai de comunicació (la ràdio) per donar veu a les inquietuds de l’alumnat

 • 9. iFEST: algunes empreses catalanes (Aigües de Barcelona, Quatre Cases, Parc científic de Barcelona, etc.) plantegen un problema que tenen i donar-li solució esdevé un repte per a l’alumnat participant. El curs passat, l’Institut Baix Camp va
  guanyar 2 premis (diners que donen les mateixes empreses per dur a terme el projecte).

 • Projecte en curs:La farmàcia del Carrilet de Reus. L'alumnat de segon de farmàcia valora l'efectivitat dels diferents tractaments anti acne proporcionats. En recull evidències, analitza resultats i transfereix aquests coneixements a la farmàcia. Un cop es conclou l'estudi, la farmàcia avalua els diferents tractaments proposats valorant el rigor científic i la creativitat aplicada pels alumnes a la resolució del repte.

 

Empreses i entitats que ja han col·laborat

Innova colabora

empreses2

 empreses3

 empreses4

empreses5

logoCarrilet2