blogIBC80px COLORb        

 • entrada
 • cursa
 • picat
 • musica
 • programa me
 • webspunt
 • cercle
 • mikado
 • flashmob
 • El nostre centre és...
 • Esport
 • Innovació
 • Música
 • Competicions
 • Concursos
 • Premis
 • Teatre
 • Cohesió social

MATRICULA 1r ESO 2017-18

DIES de matrícula: De 12 a 16 de juny - HORARI: de 9 a 13 h

 

. Haureu de seguir els següents passos:

 • Entrar a l'aplicació de matriculació (Si l’alumne no té DNI/NIE entrar amb el del primer tutor) i:

  • Comprovar que totes les dades de l’alumne/a i dels pare/mare/responsable legal són correctes.

   • En cas que no ho siguin o en faltin, les haureu de entrar o modificar i imprimir el full amb les dades.

  • Descarregar el full de pagament, marcant si es vol l'opció d'AMPA (recordar que per poder fer ús del Iddink, servei de reutilització de llibres, s'ha de ser soci de l'AMPA).

Euros

Concepte

36

Material per al curs 2017-2018

24

AMPA (en cas de no utilitzar Iddink però voler beneficiar-se de la resta de serveis de l'AMPA, pot haver-hi un únic soci per família)

 • Fer el pagament amb el codi de barres per internet o a qualsevol caixer de Caixa Bank (La Caixa).

 • Portar a la secretaria del centre:

 1. El formulari de dades de l’alumne/a 

 2. Full de pagament i comprovant bancari

 3. Fulls d’autorització i opció d’estudis de religió

 4. Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a

 

Més informació per als pares:

 

fsi mecd 2016