facebook  Instagram  TikTokpetita       lloro20px blogIBC80px COLORb      coeducat robotica assesorament 60px
 • DSC 2807
 • DSC 2864
 • E.F
 • DSC 2714
 • DSC 2723
 • DSC 2725
 • DSC 2761
 • DSC 2774
 • DSC 2793
 • DSC 2798
 • DSC 2805
 • DSC 2751

Secretaria: Tràmits PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

Secretaria: Tràmits

ESO (+Informació) 

Calendari preinscripció ESO

 Fases i Dates

 

 •  Presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d'abril

 •  Publicació de llistes amb el barem provisional: 24 d'abril

 •  Presentació de reclamacions:  del 25 al 27 d'abril

 •  Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop  resoltes les  reclamacions:  3 de maig

 •  Publicació de llistes ordenades definitives:  8 de maig

 •  Publicació oferta definitiva:  30 de maig

 • Publicació llistat d’admesos definitiva: 2 de juny

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).


PROVES D’ACCÉS 2017 

a CF Grau Mitjà:

Publicació qualificacions definitives 25 de maig

 
 
                                                                       
 
PREINSCRIPCIÓ CICLES I BAT 2017/2018
 
 

Normativa Batxillerat

 • Batxillerat  

  Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017 (es pot presentar la documentació fins al 26 de maig de 2017)

Fases i Dates
 • Difusió de l'oferta: 12 de maig

 •  Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper): del 16 al 24 de maig

 •  Presentació de documentació: fins al 26 de maig

 •  Publicació de llistes amb el barem provisional: 6 de juny

 •  Presentació de reclamacions: del 7 al 9 de juny

 •  Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny

 •  Sorteig del número per al desempat: 15 de juny

 •  Publicació de llistes ordenades definitives: 19 de juny

 •  Publicar oferta definitiva: 30 de juny

 •  Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

 •  Matriculació: del 4 a l'11 de juliol

 • Matriculació extraordinària pels pendents al setembre: del 6 al 8 de setembre

 • Sol·licitud On-line:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2016007:3:0::NO:::

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l’aplicació i no els del navegador.

 2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.

 3. Per modificar-les abans d'enviar-les es pot entrar de nou al formulari utilitzant el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors i el codi de la sol·licitud de preinscripció.

 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació aceditativa al centre demanat en primer lloc.

 5. Un cop enviades les dades, es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

 • Presencialment: Sol·licitud

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/batxillerat/9388-btx.pdf

 
 

Normativa Cicles

Grau Mitjà       

 • Instruccions (pdf)

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017  

Fases i Dates

 • Difusió de l'oferta: 12 de maig

 •  Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper): del 16 al 24 de maig

 •  Presentació de documentació: fins al 26 de maig:

 •  Publicació de llistes amb el barem provisional: 6 de juny

 •  Presentació de reclamacions: del 7 al 9 de juny

 •  Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny

 •  Sorteig del número per al desempat: 15 de juny

 •  Publicació de llistes ordenades definitives: 19 de juny

 •  Publicar oferta definitiva: 30 de juny

 •  Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

 •  Matriculació (Veure calendari específic per cicle): del 4 a l'11 de juliol

 •   Publicació dels centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre

 •  Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en la preinscripció: 6 i 7 de setembre

 •  Publicació de la llista d’admesos de la segona fase d’admissió:  12 de setembre

 •  Matriculació de la segona fase d'admissió: abans de l'inici de curs

 • Sol·licitud Online:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC_SOL:CAT

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l’aplicació i no els del navegador.

 2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.

 3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita el número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) d'un dels tutors (o de l'alumne si és major d'edat) i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l'adreça de correu electrònic que s'ha informat al formulari).

 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.

 5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia). 

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

 

 • Instruccions (pdf)

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017 

Fases i Dates

 • Difusió de l'oferta: 12 de maig

 •  Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper): del 25 al 31 de maig

 •  Presentació de documentació: fins al 2 de juny

 •  Publicació de llistes amb el barem provisional:21 de juny

 •  Presentació de reclamacions: del 22 al 26 de juny

 •  Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny

 •  Sorteig del número per al desempat: 29 de juny

 •  Publicació de llistes ordenades definitives: 3 de juliol

 •  Publicar oferta definitiva: 11 de juliol

 •  Publicació de les llistes d'admesos: 12 de juliol

 •  Matriculació (Veure calendari específic per cicle): del 13 al 20 de juliol

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimirsignar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

 • Presencialment:  Disponible en breu

Més informació: (Departament d’Ensenyament)

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ DPT. ENSENYAMENT

General: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/

Preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/?mostraFulls=true&tema=742f490a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&subtema=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 • Institut Obert de Catalunya (IOC): La matrícula es fa de manera telemàtica i només el lliurament de la documentació es pot fer de manera presencial al Centre dins dels períodes d’inscripció. Més informació: www.ioc.xtec.cat

(Codi del centre: 43002594)


Calendari

Sol∙licituds


 Tornar a Secretaria -> Tràmits

fsi mecd 2016DE 3l vermell 360px