Equip Directiu

Josep Lluis 2 Ferran Borrell
Daniel Andreu Magda Abello 2b Miquel Arcas
Pilar Sanchez Gloria Baldo