lloro20px blogIBC80px COLORb      assesorament 60px
MATRICULA ALUMNAT NOU
CALENDARI MATRÍCULA
Proves accés gm

Curs 2019-2020, calendaris, hores de visita i llibres

 

Calendaris del curs 

Hores de visita del curs 

 Classes de repàs i extraodinària

Família Administrativa:
 
Família Comercial:
 
Família Informàtica:

Família Sanitària:
Sortirà breument

 

Calendaris de les Unitats Formatives dels cicles de FP

Família Administrativa

Família Comercial

Família Informàtica

Família Sanitària

 

Llista de llibres 

Reserva de llibres a la llibreria estudiantil

Servei de reutilització de llibres